Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης

γεωργικών φαρμάκων

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

 

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

 

Πιστοποιητικό οφείλουν να διαθέτουν όλοι εκείνοι στο όνομα των οποίων εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών  προϊόντων ή οι επιβλέποντες τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η έννοια του "επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων" δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον "κατά κύριο επάγγελμα αγρότη". Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

 

Στο πλαίσιο αυτό η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ως Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, εντάχθηκε στο Μητρώο Φορέων Παροχής Κατάρτισης και στο Μητρώο Εξεταστικών Κέντρων, με παραρτήματα στη Κρήτη  προσφέροντας  ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης που καλύπτει το φάσμα των εκπαιδευτικών ενοτήτων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει παρακολούθηση 10 ωρών οι οποίες πραγματοποιούνται με τυπική εισήγηση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και εξάσκηση στην εξεταστική διαδικασία. Εφόσον δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιος την κατάρτιση, είναι δυνατόν να δώσει μόνο τις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

 

Tο πιστοποιητικό χορηγείται έπειτα από επιτυχή εξέταση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εδικά εξεταστικά κέντρα. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

 

 

Διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού

Οι ενδιαφερόμενοι για ν’ αποκτήσουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων πρέπει να δώσουν επιτυχώς εξετάσεις, σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έχει πιστοποιηθεί ως  εξεταστικό κέντρο από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο 25 € στο ΥΠ.Α.Α.Τ.

            Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

 

     ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

  1. Ηράκλειο – Λ. 62 Μαρτύρων 146 – Κτίριο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου
  2. Ρέθυμνο: Πάνορμο Δήμου Μυλοποτάμου
  3. Λασίθι: Έξω Μουλιανά Σητείας 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση εδώ και αποστέλλοντάς τη στο: info@ploigos-ea.gr

και στην Λ. 62 Μαρύρων 146

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ

(ΠΡΩΗΝ ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ")

Κτίριο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα:

Τηλ. 2810 792207, 2810 791116,

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Καστελλιανάκη Ειρήνη, Καλλέργη Φανή