Εργαζομένων

Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Τελευταία ενημέρωση 1/10/2016

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Περισσότερα...