Υλοποιηθέντα Προγράμματα ΚΕΚ "Ανάπτυξη Κρήτης" από 02/05/2003 - 31/12/2009

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΚ "Ανάπτυξη Κρήτης" ΑΠO 02/05/2003 - 31/12/2009

                 

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53142/123

2.5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

02/05/03

28/07/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

25

93.294,20

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53142/123

3,6

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

02/06/03

16/09/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

79.823,92

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53142/123

4.8

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

12/05/03

01/08/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

79.823,92

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53142/123

5.11

ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΧΕΡΣΑΙΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

25/08/03

19/11/03

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

99.779,90

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53142/123

7.13

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

06/06/03

30/08/03

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

79.823,92

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 53142/123

8.14

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

15/09/03

02/12/03

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

99.779,90

7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

1.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE IT SKILLS

02/08/03

15/09/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

10

9.095,00

8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

5.2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE CORE ICT CAREER AWARD

02/08/03

16/09/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

10

9.095,00

9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

3.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE IT SKILLS

28/07/03

13/09/03

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

10

9.095,00

10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

7.2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE CORE ICT CAREER AWARD

28/07/03

15/09/03

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

10

9.095,00

11

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

2.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE IT SKILLS

13/08/03

01/10/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

10

9.095,00

12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

6.2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE CORE ICT CAREER AWARD

22/08/03

04/10/03

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

10

9.095,00

13

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

4.1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE IT SKILLS

19/08/03

02/10/03

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

10

9.095,00

14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 71591/139

8.2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ CAMBRIDGE CORE ICT CAREER AWARD

18/08/03

01/10/03

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

10

9.095,00

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

10

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

08/12/03

26/02/04

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

20

59.670,00

16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

08/12/03

06/03/04

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

25

92.985,75

17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

08/12/03

11/03/04

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

79.560,00

18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

15/03/04

19/06/04

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

25

99.450,00

19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

14

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

27/02/04

05/06/04

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

79.560,00

20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

03/05/04

03/08/04

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

79.560,00

21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

16

ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

09/06/04

01/09/04

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

99.450,00

22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

12

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

22/12/03

20/03/04

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

92.985,75

23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

19

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

22/03/04

25/06/04

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

79.560,00

24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

21

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

23/09/04

15/12/04

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

99.450,00

25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 75435-20

17

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10/12/04

10/03/04

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

92.985,75

26

ΕQUAL ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

27

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ (ANIMATEURS) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ MANAGERS ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

20/05/04

20/07/04

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

20

60.000,00

27

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  84398/125

54.12

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25/08/04

20/11/04

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

99.800,00

28

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  84398/125

71.14

SERVICE ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

22/02/05

06/06/05

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

99.800,00

29

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8241

3.2

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

24/01/05

28/03/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

22.039,00

30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8241

3.5

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

09/03/05

22/04/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

22.918,79

31

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8241

3.3

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

14/02/05

22/04/05

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

28.058,00

32

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8151

15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

25/04/05

25/05/04

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

28.176,00

33

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8151

10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

23/04/05

20/07/04

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

28.176,00

34

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8151

12

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

09/05/05

08/06/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

28.176,00

35

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8152

9

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

11/04/05

10/05/05

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

20

28.176,00

36

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8152

14

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

18/04/05

17/05/05

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

20

28.176,00

37

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8152

17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

30/03/05

23/04/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

28.176,00

38

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8152

20

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

26/05/05

21/06/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

28.176,00

39

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8133

3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

06/04/05

06/05/05

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

22.800,00

40

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8133

10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

09/05/05

06/06/05

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

22.800,00

41

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8133

13

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

29/03/05

23/04/05

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

22.800,00

42

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8133

8

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

09/05/05

06/06/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

22.800,00

43

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8133

19

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

26/05/05

22/06/05

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

22.800,00

44

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 8162

11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

09/05/05

06/06/05

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

20

28.176,00

45

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  136

1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

22/09/05

02/11/05

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

19.040,00

46

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  136

2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

10/10/05

23/11/05

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

19.040,00

47

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  136

3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

24/10/05

03/12/05

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

19.040,00

48

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  136

4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

07/11/05

19/12/05

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

19.040,00

49

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  136

11

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ACCESS

03/10/05

14/11/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

19.040,00

50

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  136

12

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ACCESS

14/11/05

23/12/05

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

19.040,00

51

ΤΠΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

9585501

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

09/12/05

21/02/06

ΚΟΥΝΑΒΟΥΣ

25

87.225,00

52

ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4014

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

22/11/05

01/02/06

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

17

59.670,00

53

ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

23/11/05

03/02/06

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

17

59.670,00

53

ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4004

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

01/12/05

13/02/06

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

17

59.670,00

54

ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4013

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

06/12/05

15/02/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

15

52.650,00

55

ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4006

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

07/12/05

21/02/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

15

52.650,00

56

ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4011

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΙΑΣ

11/04/06

20/06/06

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

17

59.670,00

57

ΤΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9632601

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

30/01/06

13/04/06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

20

63.480,00

58

ΤΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9633003

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

03/02/06

08/05/06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

20

60.021,00

59

ΤΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9633005

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

19/12/05

14/03/06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

15

45.015,75

60

ΤΠΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9584501

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

27/09/06

06/12/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

69.000,00

61

ΤΠΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9584504

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ

05/12/05

21/02/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

69.000,00

62

ΤΠΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9584503

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

08/12/05

21/02/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

69.000,00

63

URBAN ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1011552

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

02/06/06

02/08/06

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

18

45.000,00

64

URBAN ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1011551

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

12/07/06

14/09/06

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

18

45.000,00

65

ΤΠΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9595701

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε.

21/02/06

15/05/06

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

20

59.000,00

66

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-6

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

29/12/06

03/03/07

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

15

29.940,00

67

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-14

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

18/10/06

11/12/06

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

49.900,00

68

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-15

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-MARKETING

05/02/07

28/03/07

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

49.900,00

69

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-17

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16/04/07

13/06/07

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

49.900,00

70

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-18

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

06/09/06

25/10/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

49.900,00

71

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-19

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

04/12/06

31/01/07

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

49.900,00

72

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-20

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-MARKETING

13/09/06

06/11/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

49.900,00

73

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-21

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-MARKETING

27/09/06

25/11/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

19

37.924,00

74

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-23

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

09/10/06

29/11/06

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

25

49.900,00

75

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-28

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ

06/10/06

23/11/06

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

49.900,00

76

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-29

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΙ

09/10/06

29/11/06

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

49.900,00

77

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-30

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

09/10/06

04/12/06

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

49.900,00

78

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓ/ΝΩΝ

84342-96-32

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

25/10/06

13/12/06

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

25

49.900,00

79

ΤΠΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

95949-2-1

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ INTERNET

08/03/07

09/05/07

ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

15

29.370,00

80

ΤΠΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

95949-2-6

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ INTERNET

12/02/07

04/04/07

ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

15

29.370,00

81

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9783505

ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

26/09/06

24/11/06

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

62.415,00

82

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9783504

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

27/09/06

28/11/06

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25

62.415,00

83

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9782201

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)_ΑΣΤΙΚΕΣ

22/11/06

22/02/07

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

21

68.750,00

84

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9782202

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)_ΑΣΤΙΚΕΣ

19/03/07

20/06/07

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

21

68.750,00

85

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

99682-91-05

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

18/10/07

31/12/07

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

80.240,00

86

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

4_2

MARKETING ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

30/07/07

22/10/07

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

20

59.670,00

87

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

4_12

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΖΩΟΚΟΜΙΚΑ

06/12/05

15/02/06

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

20

59.670,00

88

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

421

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

06/08/07

17/10/07

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

59.760,00

89

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

415

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20/07/07

27/09/07

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

59.760,00

90

ΤΠΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1092531

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

08/10/07

16/01/08

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

20

60.000,00

91

ΤΠΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

9584402

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

30/04/07

09/07/07

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

60.360,00

92

ΤΠΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1096411

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ-ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

21/05/07

03/08/07

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

17

59.670,00

93

ΤΠΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1096412

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

30/01/08

11/04/08

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

18

63.180,00

94

ΤΠΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1112211

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

11/06/07

10/08/07

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

23

67.275,00

95

ΤΠΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1112213

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΩΛΗΤΕΣ)

18/06/07

16/08/07

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

15

43.875,00

96

ΤΠΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1112212

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

12/11/07

21/01/08

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

22

64.350,00

97

ΤΠΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1097701

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

12/11/07

24/01/08

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

70.200,00

98

ΤΠΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1097702

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

17/03/08

30/05/08

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

70.200,00

99

ΤΠΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1097703

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

10/12/07

13/03/08

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

70.200,00

100

ΤΠΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1092601

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

10/12/07

03/03/08

ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ

15

52.650,00

101

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

88152003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

01/06/08

30/06/08

ΗΡΑΚΛΕΙΟ    ΒΕΝΕΡΑΤΟ

25

40.950,00

102

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268463

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

23/06/08

16/07/08

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

16

16.320,00

103

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268494

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

03/07/08

25/07/08

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

20.400,00

104

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268411

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

04/07/08

29/07/08

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

20.400,00

105

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

102684104

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

11/07/08

31/07/08

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

20.400,00

106

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268421

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

10/07/08

01/08/08

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

20.400,00

107

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268473

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

10/07/08

01/08/08

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

16

16.320,00

108

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268431

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

23/07/08

13/08/08

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

20.400,00

109

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268452

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

01/08/08

23/08/08

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

16

16.320,00

110

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268442

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

02/08/08

25/08/08

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

16

16.320,00

111

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

102684114

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

31/07/08

25/08/08

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

20

20.400,00

112

ΟΑΕΔ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

10268483

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ POWER POINT

04/08/08

25/08/08

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

16

16.320,00

113

ΙΤΑ

1171

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

25/05/09

06/06/09

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

10.680,00

114

ΙΤΑ

1172

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

12/06/09

25/06/09

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

10.680,00

115

ΙΤΑ

1173

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

29/06/09

14/07/09

ΚΕΚ ΓΣΕΒΕ

20

10.680,00

116

ΙΤΑ

1174

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/07/09

18/07/09

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

10.680,00

117

ΙΤΑ

1175

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/07/09

29/07/09

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

20

10.680,00

118

ΙΤΑ

1176

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

01/09/09

16/09/09

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

19

10.146,00

119

ΙΤΑ

1177

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

21/05/09

05/06/07

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

10.680,00

120

ΙΤΑ

1178

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

09/06/09

24/06/09

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

10.680,00

121

ΙΤΑ

1179

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

25/06/09

10/07/09

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

10.680,00

122

ΙΤΑ

1180

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

13/07/09

28/07/09

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

10.680,00

123

ΙΤΑ

1181

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

30/06/09

15/07/09

ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20

10.680,00

124

ΙΤΑ

1182

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

17/07/09

31/07/09

ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20

10.680,00

125

ΙΤΑ

1183

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

31/08/09

14/09/09

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

20

10.680,00

126

ΙΤΑ

1184

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

25/05/09

12/06/09

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

16

8.544,00

127

ΙΤΑ

1185

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

23/06/09

08/07/09

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

15

8.010,00

128

ΙΤΑ

1186

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

18/05/09

30/05/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

129

ΙΤΑ

1187

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

18/05/09

30/05/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

130

ΙΤΑ

1188

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

25/05/09

06/06/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

131

ΙΤΑ

1189

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

02/06/09

16/06/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

132

ΙΤΑ

1190

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

02/06/09

16/06/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

133

ΙΤΑ

1191

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

10/06/09

24/06/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

134

ΙΤΑ

1192

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

17/06/09

30/06/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

135

ΙΤΑ

1193

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

18/06/09

01/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

136

ΙΤΑ

1194

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

26/06/09

10/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

137

ΙΤΑ

1195

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

02/07/09

15/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

138

ΙΤΑ

1196

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

02/07/09

15/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

139

ΙΤΑ

1197

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

11/07/09

25/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

140

ΙΤΑ

1198

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

16/07/09

29/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

141

ΙΤΑ

1199

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

16/07/09

29/07/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

142

ΙΤΑ

1200

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

01/09/09

14/09/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

143

ΙΤΑ

1201

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

25/05/09

10/06/09

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

20

10.680,00

144

ΙΤΑ

1202

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

11/06/09

27/06/09

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

20

10.680,00

145

ΙΤΑ

1203

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

29/06/09

14/07/09

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

20

10.680,00

146

ΙΤΑ

1204

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/07/09

29/07/09

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

20

10.680,00

147

ΙΤΑ

1205

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

20/08/09

03/09/09

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

20

10.680,00

148

ΙΤΑ

1206

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

07/09/09

22/09/09

ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

20

10.680,00

149

ΙΤΑ

1207

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

20/05/09

04/06/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ IDEA

20

10.680,00

150

ΙΤΑ

1208

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

20/05/09

04/06/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ SYNERGY

20

10.680,00

151

ΙΤΑ

1209

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

10/06/09

25/06/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ IDEA

20

10.680,00

152

ΙΤΑ

1210

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

10/06/09

25/06/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ SYNERGY

20

10.680,00

153

ΙΤΑ

1211

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

29/06/09

13/07/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ IDEA

20

10.680,00

154

ΙΤΑ

1212

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

29/06/09

13/07/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ SYNERGY

20

10.680,00

155

ΙΤΑ

1213

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

16/07/09

29/07/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ IDEA

20

10.680,00

156

ΙΤΑ

1214

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

16/07/09

29/07/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ SYNERGY

20

10.680,00

157

ΙΤΑ

1215

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

28/08/09

11/09/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ IDEA

20

10.680,00

158

ΙΤΑ

1810

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/09/09

28/09/09

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

15

8.010,00

159

ΙΤΑ

1812

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

10/09/09

25/09/09

ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20

10.680,00

160

ΙΤΑ

1813

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

01/09/09

16/09/09

ΠΑΝΟΡΜΟ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

15

8.010,00

161

ΙΤΑ

1814

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

01/09/09

14/09/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

162

ΙΤΑ

1815

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/09/09

28/09/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

163

ΙΤΑ

1816

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/09/09

28/09/09

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

20

10.680,00

164

ΙΤΑ

1817

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

28/08/09

11/09/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ SYNERGY

20

10.680,00

165

ΙΤΑ

1818

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/09/09

28/09/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ IDEA

20

10.680,00

166

ΙΤΑ

1819

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

15/09/09

28/09/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ -ΚΕΚ SYNERGY

20

10.680,00

167

ΙΤΑ

1171

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/10/09

21/10/09

ΒΕΝΕΡΑΤΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ

15

7.560,00

168

ΙΤΑ

1172

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/10/09

21/10/09

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

20

10.080,00

169

ΙΤΑ

1173

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/10/09

21/10/09

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15

7.560,00

170

ΙΤΑ

1174

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/10/09

21/10/09

ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20

10.080,00

171

ΙΤΑ

1175

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/10/09

21/10/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ

20

10.080,00

172

ΙΤΑ

1176

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

06/10/09

21/10/09

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 95 ΧΑΝΙΑ

15

7.560,00

ΣΥΝΟΛΟ

3405

6.105.092,55