Α.Σ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου" υλοποιεί το πρόγραμμα "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες δήμου Ηρακλείου".

 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, επιδοτούμενης κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
 
Ιστοσελίδα Σύμπραξης : http://topeko.kek-anaptixi-kritis.gr./index.php/el_gr/
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ