ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης

 

"Στηρίζουμε την Εργασία και την Ανάπτυξη"

 

από το Δικαιούχο / Αναπτυξιακή Σύμπραξη:

"ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ"

 

Πρόσκληση PDF

Αίτηση PDF