ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη:

 

"Ολοκληρωμένο Σχέδιο - Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση"

 

 

Πρόσκληση PDF

Αίτηση PDF