Πρόγραμμα ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ». 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:


ΤΗΛ. 2810792207, 2810257270

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε νέους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατόχους κάρτας ανεργίας που έχουν γεννηθεί από 1/1/1985 

 

 

Η δράση ΑΦΟΡΑ 7.000 άνεργους, 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

-          Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων

 

-          Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 832 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

 

-          Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

-          Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης  – 2η με την ολοκλήρωση 416 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 416 ωρών πρακτικής άσκησης).

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 45.000.000 εκ. ευρώ και αφορά στο σύνολο της χώρας.  

 

Η αμοιβή των ωφελούμενων του προγράμματος είναι 3.120€ 

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020». Η υποβολή των αιτήσεων των ωφελουμένων και οι απαραίτητες διευκρινιστικές ερωτήσεις θα υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.voucher.gov.gr.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 

www.kek-anaptixi-kritis.gr,

τηλ: 2810257270, 2810792207

fax: 2810257565, 2810792206

και αφήστε τα στοιχεία σας για να ενημερωθείτε πρώτοι αν έχετε επιλεχθεί στο πρόγραμμα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο. 


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε σε περίπτωση που επιλεχθείτε στο πρόγραμμα είναι:

1. Αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

2. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας Ατομικό (για τους άγαμους)  ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013). Όσοι δεν κάνουν φορολογική δήλωση, πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό των γονιών τους.

3. Αντίγραφο ταυτότητας

4. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας

5. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναγράφει: (α)ότι δεν έχετε μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, (β) ότι δεν παρακολουθείτε ή δεν έχετε παρακολουθήσει το τελευταίο δίμηνο άλλο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση.

6. Αριθμός IBAN Εθνικής Τράπεζας

7. Βιογραφικό με φωτογραφία*