Νέα προγράμματα ανέργων από 29 έως 64 ετών

Νέα προγράμματα ανέργων από 29 έως 64 ετών

 

Από τη Δευτέρα 13/10/2014 έως την Παρασκευή 31/10/2014 θα διαρκέσουν οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα  «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

 

Ειδικότερα οι τομείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται  σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατόχους κάρτας ανεργίας που έχουν γεννηθεί από 1/1/1950 έως 31/12/1985 (29-64 ετών)

 

Η δράση αφορά 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 112.000.000 εκ. ευρώ και αφορά στο σύνολο της χώρας.  

 

Η αμοιβή των ωφελούμενων του προγράμματος είναι 1.600€.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020» με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη Δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής σήμερα και εμείς θα την καταχωρήσουμε στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου, για εσάς, αμέσως μόλις προκηρυχθεί το πρόγραμμα.

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής : αίτηση

Ελέγξτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να μας προσκομίσετε μαζί με την αίτηση

 

Αφού κατεβάσετε τα παραπάνω αρχεία στείλτε τα στο e-mail: kekanaptixikritisgr@gmail.com με θέμα:

Συμμετοχή στο Voucher 2014 29-64 για τη Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε την αίτησή σας επικοινωνήστε με το ΚΕΚ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ":

www.kek-anaptixi-kritis.gr

τηλ: 2810257270

fax: 2810257565