ΑΣ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η ΑΣ "Δρόμοι Απασχόλησης" υλοποιεί την πράξη "Ισότιμη Πρόσβαση" στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», σε όλους τους Δήμους του Ν. Ηρακλείου.

Εταίροι:

Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ)
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ανάπτυξη Κρήτης»
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου
Περιφερειακή Ενωση Δήμων Κρήτης (ΠΕΔ Κρήτης)
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού – Τουρισμού Ν. Ηρακλείου
Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.anher.gr