ΑΣ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΣ "ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" υλοποιεί την πράξη "ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». Η Πράξη έχει ώς περιοχή παρέμβαησς τους Δήμους: Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Χερσονήσου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑΕ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ανάπτυξη Κρήτης»

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας Γενική Συνομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδος

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Ελλάδας

Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ)

Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου

Σύνδεσμος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Επαγγελματικό Σωματείο

Αλληλεγγύη Κρήτης, Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης

Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής από εδώ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: http://www.anher.gr/