3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Συνεργασία” δημοσιοποίησε τη 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων  στη Πράξη “Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού”.

Για πληροφορίες: http://www.synergasia-anlas.gr/ 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εδώ.