ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δύο Διερμηνείς Αραβικών/ Πολιτιστικοί Διαμεσολαβητές θα προσληφθούν από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, για τις ανάγκες του προγράμματος ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου (Συντονιστής Εταίρος), σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Αίτηση ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση

Αίτηση