Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διερμηνέα Φαρσί

Ένας Διερμηνέας Φαρσί/ Πολιτισμικός διαμεσολαβητής θα προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος  ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την  Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ (www.ploigos-ea.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (www.anher.gr) και η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι και τη Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018. 

 

Πρόσκληση

 

Αίτηση