Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο  του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2019/0000000194), με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9882/27-02-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη Σητεία.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οριστικός πίνακας κατάταξης