Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέων

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής δύο (2) διερμηνέων Αραβικών/πολιτισμικών διαμεσολαβητών για το πρόγραμμα ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149), σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9695/5.10.2018 της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ.

Το Πρόγραμμα ESTIA, Στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Οι οριστικοί πίνακες (επιτυχόντων και επιλαχόντων) επικυρώθηκαν  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ την Τρίτη 30/10/2018.

Οριστικά αποτελέσματα