Επιλογή Δικηγόρου για σύναψη συνεργασίας

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τη δικηγόρο, με αρ. πρωτοκόλλου αίτησης 9389/22.2.2018, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης με αρ. πρωτοκόλλου 9372/13.02.2018 για το πρόγραμμα ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149).

Αναλυτικά, η κατάταξη των υποψηφίων διαμορφώθηκε ως εξής:

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

 

1

9389/22.2.2018

 

10/10

 

2

9417/28.2.2018

 

9,5/10

 

3

9399/26.2.2018

 

9/10

 

4

9416/28.2.2018

 

8,5/10

 

5

9403/27.2.2018

 

8/10

 

6

9393/23.2.2018

 

7,5/10

 

7

9415/28.2.2018

 

7/10

 

8

9400/26.2.2018

 

6,5/10

 

Σημειώνεται ότι δημιουργείται πίνακας επιλαχόντων απ’ τον οποίο θα κληθούν συνεργάτες σε περίπτωση άρνησης σύναψης συνεργασίας ή αύξησης των αναγκών του προγράμματος.