Διενέργεια Διαγωνισμών


Στο πλαίσιο του προγράμματος "Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη", το οποίο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, η οποία και συντονίζει το έργο, μαζί με τους 1. Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, 2. ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, 3. Σύμπραξη Φορέων Χανίων και 4. Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, και για τις ανάγκες αυτού, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία/ μίσθωση των σχετικών αγαθών, προκειμένου να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους. 

Στον σύνδεσμο:

http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=603&Itemid=1

έχουν αναρτηθεί οι προσκλήσεις που αφορούν στις κατηγορίες

  1.   Στρώματα
  2.   Λευκά Είδη
  3.   Οικιακός Εξοπλισμός
  4.   Βρεφικός Εξοπλισμός
  5.   Αυτοκίνητα

και που αφορούν στις προμήθειες του προγράμματος για όλη την Κρήτη.