Νέα - Ανακοινώσεις

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 22/03/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη Σητεία στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA

Περισσότερα...


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 18/03/2019

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9882/27-02-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στη Σητεία.

Περισσότερα...


Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη Σητεία

Τελευταία ενημέρωση 27/02/2019

Στην πρόσληψη ενός/μιας Κοινωνικού/ής Λειτουργού στην περιοχή της Σητείας προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, ως τοπικός εταίρος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέων

Τελευταία ενημέρωση 31/10/2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής δύο (2) διερμηνέων Αραβικών/πολιτισμικών διαμεσολαβητών για το πρόγραμμα ESTIA

Περισσότερα...


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής διερμηνέων

Τελευταία ενημέρωση 25/10/2018

Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων Διερμηνέων Αραβικών για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση αιτούντων άσυλο στην Κρήτη

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία ενημέρωση 5/10/2018

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο Διερμηνέων Αραβικών/ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22-10-2018

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 14/08/2018

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Διερμηνέα Φαρσί/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Διερμηνέα Φαρσί

Τελευταία ενημέρωση 8/08/2018

Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί στο πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση αιτούντων άσυλο στην Κρήτη

Περισσότερα...


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διερμηνέα Φαρσί

Τελευταία ενημέρωση 26/07/2018

Στην πρόσληψη ενός διερμηνέα Φαρσί/Πολιτισμικού διαμεσολαβητή προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 12/06/2018

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη

Περισσότερα...


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 6/06/2018

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής Διερμηνέων για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 22/05/2018

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Διερμηνέα Αραβικών, Επόπτη Φιλοξενίας και Κοινωνικού Λειτουργού στη Σητεία

Περισσότερα...


Πρόσληψη Διερμηνέων για το πρόγραμμα ESTIA

Τελευταία ενημέρωση 21/05/2018

Στην πρόσληψη Διερμηνέων Σορανί-Κιρμαντζί και Φαρσί- Νταρί προχωρά η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη- ESTIA

Περισσότερα...


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 17/05/2018

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη Διερμηνέα Αραβικών, Κοιν. Λειτουργού και Επόπτη Φιλοξενίας στη Σητεία, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Πρόσληψη προσωπικού σε Ηράκλειο και Σητεία

Τελευταία ενημέρωση 25/04/2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών ατόμων στη Σητεία και ενός στο Ηράκλειο για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής Φιλολόγου

Τελευταία ενημέρωση 16/03/2018

Οριστικοποιήθηκε ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Φιλολόγου στο πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη

Περισσότερα...


Επιλογή Δικηγόρου για σύναψη συνεργασίας

Τελευταία ενημέρωση 13/03/2018

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής δικηγόρου για σύναψη συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149)

Περισσότερα...


Προσωρινός πίνακας κατάταξης Φιλολόγων

Τελευταία ενημέρωση 13/03/2018

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Φιλολόγου, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA - Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2018/0000000149)

Περισσότερα...


Σύναψη συνεργασίας με δικηγόρο

Τελευταία ενημέρωση 13/02/2018

Ανακοίνωση για σύναψη συνεργασίας με δικηγόρο για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη

Περισσότερα...


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Φιλολόγου

Τελευταία ενημέρωση 13/02/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Φιλολόγου που θ' απασχοληθεί στο πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 31/01/2018

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 26/01/2018

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα ESTIA- Στέγαση Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελευταία ενημέρωση 5/01/2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη 7 ατόμων σε Ηράκλειο και Σητεία.

Περισσότερα...


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΚΛΑΔΟΥ

Τελευταία ενημέρωση 21/12/2017

Το Δ.Σ. της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ εξέδωσε ψήφισμα για τον θάνατο του πρώτου προέδρου της εταιρείας Γιώργη Κλάδου.

Περισσότερα...


Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 1/11/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού στη Σητεία, στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση 27/10/2017

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής προσωπικού στη Σητεία για το πρόγραμμα "Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη".

Περισσότερα...


ΨΗΦΙΣΜΑ

Τελευταία ενημέρωση 11/10/2017

Ψήφισμα Δ.Σ. Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ για τον θάνατο της Θάλειας Φανουράκη.

Περισσότερα...


Πρόσληψη προσωπικού στη Σητεία

Τελευταία ενημέρωση 10/10/2017

Στην πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού και ενός Διερμηνέα Αραβικών στη Σητεία θα προχωρήσει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη.

Περισσότερα...


Πρόσκληση για τη μίσθωση κατοικιών στη Σητεία

Τελευταία ενημέρωση 9/10/2017

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη (GRC01/2017/0000000109), με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στη Σητεία για τη στέγαση προσφύγων.

Περισσότερα...


Διενέργεια Διαγωνισμών

Τελευταία ενημέρωση 4/09/2017

Διενέργεια διαγωνισμών από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος "Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη"

Περισσότερα...


Οριστικά αποτελέσματα για την επιλογή Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί

Τελευταία ενημέρωση 21/07/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17, για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί.

Περισσότερα...


Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί

Τελευταία ενημέρωση 18/07/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, όσον αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8932/03-07-17, για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί.

Περισσότερα...


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί

Τελευταία ενημέρωση 3/07/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 Διερμηνέα Σορανί/Φαρσί στο πλαίσιο του προγράμματος "Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη".

Περισσότερα...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τελευταία ενημέρωση 18/05/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος "Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων".

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τελευταία ενημέρωση 12/05/2017

Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, στο πλαίσιο του προγράμματος "Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων"

Περισσότερα...


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Τελευταία ενημέρωση 10/05/2017

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ

Περισσότερα...


Στην τελική ευθεία η οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος για 23.000 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών

Τελευταία ενημέρωση 4/10/2016

Η δράση του προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» θα περιλαμβάνει: - Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας - Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις - Υπηρεσίες συμβουλευτικής - Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Περισσότερα...