Διοίκηση

 

Η εταιρεία διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

 

Αντιπρόεδρος Α’: Θεόδωρος Πατεράκης 

 

Αντιπρόεδρος Β’: Μιχαήλ Καμπιτάκης

 

Μέλος: Ιωάννης Κακουράκης 

 

Μέλος: Μαρία Καναβάκη 

 

Μέλος: Ευχαριστία Κουτεντάκη 

 

Μέλος: Εμμανουήλ Κριθαράκης 

 

Μέλος: Αθανάσιος Κύρκος 

 

Μέλος: Εμμανουήλ Σκλαβάκης 

 

Μέλος: Εμμανουήλ Στρατιδάκης 

 

Διευθυντής της Εταιρείας είναι ο Γεώργιος Ζερβός.