Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός πολυμηχανήματος, με τη διαδικασία των τριών προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας». 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, προκειμένου να υποβάλουν οικονομική προσφορά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση.