Προμήθεια επίπλων γραφείου

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην προμήθεια επίπλων γραφείου με τη διαδικασία των τριών προσφορών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Μονάδας Στήριξης της Γυναικείας Χειροτεχνίας».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, προκειμένου να υποβάλουν οικονομική προσφορά.

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση.