Προμήθεια επίπλων γραφείου

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά στην προμήθεια επίπλων γραφείου με τη διαδικασία των τριών προσφορών για την προμήθεια 3 γραφείων, 3 καθισμάτων γραφείου και μιας βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Δομής Στήριξης- Ανάπτυξης της Οικοτεχνίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κρήτη (Στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας)».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας έχουν σταλεί προσκλήσεις σε τρεις εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, προκειμένου να υποβάλουν οικονομική προσφορά. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση.