Προγράμματα Κατάρτισης SECURITY

Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης του Προσωπικού των

Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) - SECURITY

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κρήτης», ως πιστοποιημένος Φορέας από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της Υ.Α. 4892/1/76 – γ΄2010 για την απόκτηση Πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου Ά της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας», έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις εγγραφών. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο του 2014 και η  διάρκεια της δεν θα ξεπερνάει τον ένα μήνα (105 ώρες συνολικής διάρκειας). 22 εργάσιμες ημέρες με μάθημα 4-5 ωρών ημερησίως, πρωινές ή απογευματινές.

 

Σ΄ ένα χώρο με:

 

Το Άρτιο εκπαιδευτικό πιστοποιημένο προσωπικό, με πολύχρονη πείρα και εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων αποτελείται από εν ενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς:

 

Ανταγωνιστικές τιμές και ειδικές προσφορές για ομαδικές εγγραφές. Δυνατότητα κάλυψης του κόστους συμμετοχής μέσω των προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του Ο.Α.Ε.Δ. (0,45%)

 

Επίσης Παρέχεται:

 

Τονίζεται ότι, το ανωτέρω Πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και ανανέωση άδειας εργασίας, προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, από 01/01/2012.


Διαβάστε επίσης εδώ, τις εξελίξεις που κάνουν αναγκαία την πιστοποίηση στο τομέα αυτό.

 

 

Έντυπα αιτήσεων:


Αίτηση συμμετοχής

 

Αφού κατεβάσετε τo παραπάνω αρχείo, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στείλτε τo στο e-mail: kekanaptixikritisgr@gmail.com με θέμα: αίτηση Security.


Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε την αίτησή σας  επικοινωνήστε με το ΚΕΚ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ».

www.kek-anaptixi-kritis.gr

τηλ: 2810257270

fax: 2810257565