Προσκλήσεις

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

Τελευταία ενημέρωση 10/07/2017

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία των τριών προσφορών για την προμήθεια τηλεοράσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη».

Περισσότερα...


Συνοπτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση αυτοκινήτων

Τελευταία ενημέρωση 4/07/2017

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τριών (3) αυτοκινήτων.

Περισσότερα...


Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

Τελευταία ενημέρωση 16/06/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ έστειλε προσκλήσεις για υποβολή οικονομικής προσφοράς σε εγγεγραμμένους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών, για τον εξοπλισμό κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος "Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη".

Περισσότερα...


Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Η/Υ

Τελευταία ενημέρωση 8/06/2017

H Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία των τριών προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρονικών υπολογιστών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη».

Περισσότερα...


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τελευταία ενημέρωση 7/06/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προέβη στην επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών σπιτιού και λοιπού οικιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109).

Περισσότερα...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τελευταία ενημέρωση 25/05/2017

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ προχωρά σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία των τριών προσφορών για την προμήθεια επίπλων, στρωμάτων, λευκών ειδών, ηλεκτρικών ειδών και ειδών σπιτιού και οικιακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη» (GRC01/2017/0000000109).

Περισσότερα...