Συμβουλές

Συμβουλές

 

 

1. ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ

1.1. Γραφεία Εργασίας ΟΑΕΔ

1.2. Μικρές αγγελίες στον Τύπο

1.3. Φίλοι - συγγενείς - γνωριμίες

1.4. Άλλες πηγές

 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CV)

2.1. Στόχος η συνέντευξη

2.2. Η μορφή του βιογραφικού

2.3. Το ύφος του βιογραφικού

2.4. «Καταστρώνοντας» το βιογραφικό

2.5. Υποδείγματα χρονολογικού και λειτουργικού βιογραφικού

2.6. Προτεινόμενο μοντέλο σύνταξης βιογραφικού

2.7. Παρουσίαση - απεικόνιση του βιογραφικού

 

3. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

3.1. Σκοπός της συνέντευξης

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης

3.3. Τι θα σου ζητήσουν

3.4. Τι διαθέτεις και πώς θα τα προβάλεις

3.5. Χρήσιμες συμβουλές

3.6. Πιθανές ερωτήσεις μιας συνέντευξης

3.7. Μετά τη συνέντευξη

 

4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

4.1. Γενικά

4.2. Υπογραφή της σύμβασης

4.3. Αναγγελία πρόσληψης - διακοπή επιδόματος ανεργίας

4.4. Ο πρώτος μισθός

4.5. Χρονικά Όρια Εργασίας

4.6. Ασφάλιση εργαζομένων - Ασφαλιστικές εισφορές

4.7. Άδεια Μισθωτών - Επίδομα Αδείας - Οικογενειακά Επιδόματα

4.8. Ασφάλιση Ανεργίας - Επιδόματα Ανέργων - Άλλα Επιδόματα

4.9. Απόλυση - Αποζημίωση Απόλυσης - Οικειοθελής Αποχώρηση

4.10. Ασθένεια Μισθωτών