Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και προώθησης στην Απασχόληση

 

 

Το ΚΕΚ " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ " για την προώθηση των καταρτιζομένων του στην απασχόληση δημιούργησε και λειτουργεί το Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση (ΓΠΑ) το οποίο στηρίζει και παρακολουθεί τους καταρτιζόμενους του για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων του.

Στόχος του γραφείου είναι να διευκολύνει τους καταρτιζόμενους στην μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και αποτελεί ουσιαστικά ένα κέντρο ενημέρωσης για εκπαιδευτικά και εργασιακά θέματα στο οποίο πρόσβαση έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι του φορέα μας

 

Συγκεκριμένα οι βασικές λειτουργίες που  παρέχει μέχρι σήμερα το ΓΠΑ του ΚΕΚ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ» είναι οι εξής:

 

·   Η παροχή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης

·   Η Αναζήτηση θέσεων εργασίας

·   Η πληροφόρηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για αναπτυξιακές κατευθύνσεις και προγράμματα για 

    την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, Επιχειρήσεις.

·   Η διοργάνωση εκδηλώσεων όπως Διαλέξεις και Σεμινάρια

·   Υλοποίηση και αξιοποίηση διακρατικών συνεργασιών και ενεργειών